Solidne fundamenty wiedzy o nieruchomościach i budowie domów

Co powinien zawierać gotowy projekt domu?

Budowa domu wymaga podjęcia wielu trudnych i precyzyjnych decyzji. Problemy pojawiają się już na początku, gdy jesteśmy dopiero w fazie wyboru projektu. Jeśli zdecydujemy się już na projekt gotowy, to musimy wiedzieć co dokładnie musi on zawierać. W takim przypadku należy się dokładnie zapoznać z jego poszczególnymi elementami i dokładnie go przeanalizować.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zanim przystąpimy do wyboru konkretnego projektu, należy zapoznać się z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Znajdziemy tam potrzebne informacje, które określają, jak powinien wyglądać i jakie warunki spełniać dom, który ma powstać. Jest to niezwykle istotne, gdyż warto mieć świadomość na co sobie można pozwolić. Konieczna jest dyskusja inwestorów na temat rozwiązań jakie się chce zastosować, nad funkcją, modelem czy możliwymi kosztami. Gdy ma się w miarę nakreślony pomysł i możliwości, można się już udać do architekta i wraz z nim dokonać odpowiedniego wyboru.

 

Wybór architekta

Oczywiście sprawą podstawową jest zwrócenie się do rzetelnego i profesjonalnego architekta, którego wiedza i doświadczenie będzie bardzo potrzebna. Korzystając z gotowych projektów musimy mieć świadomość, że chcąc nie chcąc będziemy musieli wprowadzić do tego projektu zmiany, które wynikają z koniecznej adaptacji. Jest to praktycznie niemożliwe, aby projekt gotowy pasował w stu procentach do pomysłu, a szczególnie terenu, na którym dom ma powstać.

 

Projekt domu typowego

Profesjonalny projekt powinien zawierać kilka podstawowych elementów. Musi być on bardzo rzetelny, gdyż tylko wtedy zapewni możliwość uzyskania zgody na budowę i późniejszego ukończenia. Wysoki poziom projektu pozwoli także skrócić czas na wszystkie sprawy i formalności urzędnicze, które w ramach projektu gotowego są trochę skomplikowane. Każdy projekt musi zawierać opisy i rysunki planowanej budowy, musi przewidywać szereg kwestii technicznych. Muszą być w nim dokładnie odwzorowane podstawowe elementy budynku począwszy od fundamentów, kończąc na elementach wykończeniowych dachu. Taki projekt architektoniczny zawiera dokładne informacje geotechniczne, materiałowe, rodzaje konstrukcji, rozwiązania instalacyjne. Ostatnim elementem jest część matematyczna, w której zawarte są niezbędne dane liczbowe, które zawierają powierzchnię domu z podziałem na planowane kondygnacje.

 

Elementy projektu domu typowego

Przejdźmy jednak do sedna, czyli projektu gotowego. Wyróżnia się on jedną szczególna cechą. Ze względu na to, że już jest gotowy, w katalogu od razu możemy zobaczyć jego wizualizację lub już wybudowany dom. Dzięki temu wiemy już, jak ten nasz dom ma wyglądać bez potrzeby patrzenia tylko na szkice architekta. Lecz gotowy projekt domu to znacznie więcej niż tylko prezentacja i zdjęcie w katalogu. Jest to część projektu budowlanego, którą później będziemy składać do odpowiednich instytucji. W ramach tego projektu powinny znajdować się rysunki, wykazy, opisy i odpowiednie dokumenty. Dokładnie są to zazwyczaj cztery egzemplarze dokumentacji architektoniczno-budowlanej, z których każdy zawiera:

 • rzuty wszystkich kondygnacji- jest to element części rysunkowej, w której widnieją rzuty m.in. piwnic czy pięter
 • rysunki elewacji- zawiera rysunki wszystkich zewnętrznych ścian budynku i elementów na niej się znajdujących
 • przekroje pionowe- jest to widok na pionowe przecięcie budynku pozostałe po przecięciu go pionową płaszczyzną i odrzuceniu jednej z części
 • rzuty więźby dachowej- przekrój drewnianego szkieletu dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego
 • rzuty dachu
 • rysunki konstrukcyjne fundamentów, stropów i nadproży- przedstawiają
 • wykazy stolarki- zestawienie położenia i wymiarów wszystkich okien i drzwi
 • opis techniczny części architektonicznej projektu określający rozwiązania funkcjonalne budynku
 • opis określający parametry domu- zawiera obliczenia i powierzchnie wszystkich pomieszczeń w domu
 • opis proponowanych materiałów- zawiera wykaz, ilość i jakoś produktów, które zostaną użyte do budowy domu
 • opis techniczny części konstrukcyjnej projektu oraz założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji wraz z wynikami, a także sposób ich wykonania
 • projekty instalacji wewnętrznych- opis techniczny zastosowanych rozwiązań instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, wody, gazu czy prądu
 • kopie uprawnień projektantów
 • uproszczony kosztorys, zgoda autora na zmiany w projekcie, dziennik budowy

 

Dodatkowe elementy gotowego projektu domu

W tym momencie kończą się podstawowe rzeczy, które taki projekt powinien zawierać. Do gotowego projektu zazwyczaj potrzebna jest adaptacja. Polega ona na m.in. przystosowaniu go do wymagań i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto zadbać o decyzję o warunkach zabudowy przed zakupem projektu, gdyż może on w zupełności nie pasować do możliwości terenu.  Konieczną sprawą jest także stworzenie dodatkowego projektu zagospodarowania działki, na którym architekt zaznacza  położenie domu, podjazdu oraz ewentualnie innych budynków. Gotowy projekt powinien także, po odpowiednich konsultacjach z architektem, zawierać mniejsze lub większe zmiany, które chciałoby się do tego projektu wprowadzić. Wprowadzanie zmian do gotowego projektu niesie za sobą konieczność uzyskania zgody autora i naniesienia ich na projekt przed wydaniem pozwolenia na budowę.