Solidne fundamenty wiedzy o nieruchomościach i budowie domów

Prawo budowlane, a budowa domu

Co roku wielu ludzi chciałoby przenieść się z obecnego miejsca zamieszkania i zbudować swój własny dom. Wielu jednak odstraszają sprawy formalne i załatwienia w urzędach, które jak powszechnie wiadomo do łatwych nie należą. Ale, czy na pewno? Za niedługo przecież mija prawie rok od nowelizacji ustawy prawa budowlanego. Czy dla zwykłego śmiertelnika chcącego postawić dom zmieniło się cokolwiek?

Formalności przy budowie domu

Okazuje się, że tak! Pewne formalności w urzędzie musimy i tak załatwić, ale jednak coś się zmieniło. Pierwszą rzeczą jaką należy wiedzieć to, czy działka na której chcemy postawić dom jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Opisane jest w takim dokumencie m.in. jaka jest dopuszczalna powierzchnia i linia zabudowy domu, kształt bryły i dachu, oraz wiele innych kwestii. Jeśli działka nie jest objęta takim planem należy od gminy uzyskać warunki zabudowy, gdyż może się okazać, że na tej działce nie można zbudować nic.

Bardzo ważny jest sam projekt domu, możemy zamówić projekt powtarzalny, już opracowany wcześniej przez architekta, lub zlecić stworzenie projektu indywidualnego, który kosztuje jednak więcej. Oprócz tego, potrzeba jeszcze zdobyć plan zagospodarowania działki, który określa usytuowanie budynku, dróg dojazdowych, szamba, studni, zieleni itd. Do opracowania takiego planu potrzebna będzie mapa działki do celów projektowych w skali 1:500, którą można zamówić w wydziale geodezji. Należy także pamiętać o projekcie przyłączeń mediów tzw. promesów. Gdy już te formalności są za nami możemy udać się do starostwa po pozwolenie na budowę. Należy złożyć wniosek, oraz dołączyć do niego 4 egzemplarze projektu domu, plan zagospodarowania działki, wyciąg z MPZP, lub warunki zabudowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, promesy, lub warunki przyłączenia, oraz inne dokumenty jeśli okoliczności ich wymagają.

Budowa domu bez pozwolenia

Jednak po wejściu w życie nowych przepisów możemy rozpocząć budowę domu na dwa sposoby, pierwszy z pozwoleniem na budowę opisany powyżej, a jeśli nasz projekt to dom jednorodzinny możemy go wybudować bez pozwolenia, ale należy ten fakt poprzedzić zgłoszeniem do urzędu. Pozwolenie na budowę jest wymagane przy budowie bliźniaków i domów szeregowych. Jeśli zdecydowaliśmy się na wariant bez pozwolenia należy złożyć w urzędzie zgłoszenie minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Tyle czasu urząd ma na zajęcie stanowiska w tej sprawie, jeśli w tym czasie nie dostaliśmy odpowiedzi to znaczy, że nie znaleziono przeciwwskazań i można rozpocząć budowę. Jeśli organ stwierdzi braki w dokumentacji projektowej będzie nas wzywać do uzupełnienia. W przypadku nie uzupełnienia wymaganych dokumentów urząd wyda sprzeciw w drodze decyzji i całą procedurę zgłoszenia będziemy musieli rozpocząć od nowa.

Prawo budowlane, a domek letniskowy

Wniosku o pozwolenie na budowę nie trzeba również składać w przypadku planów budowy np. garażu, altany, wolno stojącego, parterowego budynku gospodarczego, basenu, lub oczka wodnego, oraz wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej, czyli domku letniskowego. Ale jest tu pewien haczyk, dotyczy to obiektów, których powierzchnia mieści się w granicach do 35m2, a w przypadku basenów i oczek wodnych – do 50m2. Każda budowa, która przekracza taką powierzchnię wymaga standardowej procedury opisanej na początku związanej z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

 

Robert Saj