Pompa ciepła i fotowoltaika – energia (prawie) za darmo

Coraz bardziej restrykcyjne normy techniczne, związane z ogrzewaniem domów oraz chęć oszczędności przekładają się na stale rosnącą popularność pomp ciepła. Czy dodatkowe połączenie ich z panelami słonecznymi pozwoli nam zredukować koszty energii prawie do zera? Jak się okazuje, jest to jak najbardziej możliwe. Zapraszamy do opracowania poświęconego współpracy tych dwóch instalacji, a także zasadami ich doboru oraz przykładowym bilansem kosztów.

 

Węgiel i gaz coraz mniej opłacalne

Walka z zanieczyszczeniami powietrza stale nabiera tempa – zarówno na szczeblu unijnym, jak i na poziomie samych samorządów. W związku z tym, koszty ogrzewania paliwami tradycyjnymi będą stale rosnąć. Zwolennikom węgla i gazu nie ułatwia sprawy także coraz niższe wydobycie, związane m.in. z kurczeniem się zasobów naturalnych i nieopłacalnością. Przykładowo, w 2019 roku wydobycie węgla na terenie naszego kraju wyniosło 61,6 mln ton, w porównaniu do 63,4 mln w roku poprzednim. Ministerstwo Aktywów Państwowych przewiduje, że w 2020 roku polskie kopalnie wydobędą nieco więcej niż 60 mln ton. Musimy jednak pamiętać, że prognozy te zawsze mijają się z rzeczywistością, zakładając dużo bardziej optymistyczne wyniki. Analitycy prognozują, że realnie spod ziemi wyjedzie poniżej 60 mln ton.

 

Unia Europejska także dokręca śrubę zwolennikom ogrzewania paliwami stałymi. Zgodnie z wymogami standardu energetycznego WT2021, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku, wszystkie nowobudowane domy w krajach UE będą musiały spełniać wymogi budownictwa energooszczędnego. A w przypadku tradycyjnych kotłów będzie o to niezwykle trudno. Wartość współczynnika energii Ep, określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię, został zaostrzony do rekordowo niskiego poziomu 0,2/m2K.  Przyjęta przez wspólnotę strategia 3 x 20, zakładająca 20-procentowy wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł oraz 20% mniejszą emisję CO2 i zużycie energii dąży do całkowitego wyeliminowania węgla z rynku ogrzewania2. I dzieje się to zdecydowanie szybciej, niż zakładali specjaliści.

 

Panele słoneczne czy pompa ciepła? Najlepiej w duecie

Ogrzewanie przy użyciu fotowoltaiki to rozwiązanie zdecydowanie ekologiczne. Musimy jednak pamiętać, że opieranie się wyłącznie na nim nie zawsze będzie dla nas całkowicie komfortowe. Ilość energii elektrycznej dostarczanej przez panele słoneczne jest ściśle związana z ich sprawnością oraz ilością docierającego promieniowania słonecznego. W pochmurny dzień, zimę lub przy nawet niewielkim zacienieniu produkcja energii ulega zdecydowanemu zmniejszeniu. I owszem, jej letnie nadwyżki możemy zmagazynować w sieci energetycznej, odbierając je zimą. Musimy pamiętać jednak, że na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dn. 20 lutego 2015, możemy odzyskać maksymalnie 70-80% energii, którą przekazaliśmy do sieci. W przypadku zastosowania paneli o dużej mocy strata ta jak najbardziej może być dla nas odczuwalna – zwłaszcza gdy pomniejszona o koszty magazynowania energia nie pokryje naszych potrzeb w sezonie zimowym. Na rynku istnieją już co prawda akumulatory, pozwalające magazynować ją we własnym zakresie, jednak rozwiązanie to jest na dziś dzień w zasadzie nieopłacalne.

 

Czy z fotowoltaiki należy zatem całkowicie zrezygnować? Zdecydowanie nie. Panele słoneczne w połączeniu z pompą ciepła są w stanie zagwarantować nam zerowy, a nawet dodatni bilans energetyczny, przekładając się na prawie zerowe koszty. Na jakie korzyści możemy w tym wypadku jeszcze liczyć?

 

projekt instalacji fotowoltaicznej

 

Pompa ciepła i fotowoltaika – zalety

Pierwszą i najważniejszą dla każdego inwestora zaletę takiego duetu będzie stanowił wyjątkowo niski koszt energii. Zastosowanie pompy ciepła i fotowoltaiki ograniczy nas jedynie do poniesienia kosztów opłaty sieciowej, przejściowej i abonamentowej, zależnych od stawek dla danej taryfy zakupu energii oraz jej dystrybutora. O zasilenie pompy w okresie jesienno-zimowym nie musimy się martwić – energię potrzebną do tego celu pobierzemy z zapasów, zgromadzonych w sieci elektroenergetycznej podczas lata. Możliwość uzyskania dofinansowań na oba rozwiązania znacznie zmniejsza cenę wykonania instalacji. Która i tak w znaczniej większości przypadków zwróci nam się w ciągu zaledwie kilku lat.

 

Wysoki komfort użytkowania, wynikający z zastosowania takiego rozwiązania, wynika m.in. z niemal bezobsługowej pracy, ograniczającej się jedynie do regulowania temperatury, oraz braku potrzeby budowania komina bądź innej instalacji, odprowadzającej spaliny bądź odpady. Zarówno pompa ciepła, jak i panele słoneczne nie wymagają ciągłej kontroli i uciążliwego dorzucania paliwa, które doskonale znamy z innych systemów grzewczych. Takie połączenie cechuje również bardzo duża trwałość, gwarantująca niezawodną pracę i stabilną temperaturę przez długie lata.

 

Co jeszcze powinno nas zainteresować? Z pewnością wzrost wartości naszego domu. Pomijając czynniki rynkowe, przekładające się na rokroczny wzrost cen nieruchomości w naszym kraju, nowoczesny system grzewczy jest dziś bardzo silnym atutem w momencie, gdy rozważamy jej sprzedaż. W związku ze wspomnianymi wyżej rosnącymi wymogami środowiskowymi to właśnie domy wyposażone w pompy ciepła i fotowoltaikę będą budzić największe zainteresowanie inwestorów.

 

Dotacje na pompy ciepła i panele słoneczne

Ceny wykonania instalacji oraz urządzeń niezbędnych do stworzenia takiego połączenia mogą początkowo przerażać – i to pomimo bardzo szybkiej stopy zwrotu. Transformacja energetyczna na ekologiczne źródła energii nie odbywa się jednak bez pomocy rządu i Unii Europejskiej. Decydując się na takie rozwiązanie, otrzymujemy możliwość skorzystania ze specjalnych programów, kuszących inwestorów ulgami podatkowymi, pożyczkami czy zwrotem poniesionych kosztów.

 

Pierwszym z nich będzie program Czyste Powietrze, mający na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez osoby indywidualne poprzez termomodernizację i wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Osoby o dochodzie rocznym do 100 000 zł mogą w ten sposób otrzymać do 20 tys. złotych. W przypadku gospodarstw, w których dochód netto nie przekracza 1400 zł (gdy mieszkamy sami) lub 1960 zł (gdy dzielimy mieszkanie z innymi) możemy dostać nawet do 12 tys. zł więcej. Z programu mogą skorzystać także osoby, prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że ich przeciętny miesięczny dochód nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego moment złożenia wniosku.

 

Kolejną formą finansowania, która powinna nas zainteresować, jest ogólnopolski program Mój prąd. Każda przystępująca do niego osoba fizyczna może liczyć na zwrot 50 proc. kosztów (nie więcej niż 5 tys. zł), związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Obejmuje on zakup paneli, inwerterów, okablowania, niezbędnych urządzeń oraz robociznę. Koszty wykonania inwestycji mogą być w tym przypadku także odliczone od podatku, znacznie zmniejszając cenę końcową.

 

Bardzo kusząca dla wielu inwestorów jest również ulga termomodernizacyjna, umożliwiająca odliczenie od podstawy przychodów nawet do 53 tys. kosztów poniesionych na realizację termomodernizacji w budynku jednorodzinnym. Do naszej dyspozycji pozostaje także Fundusz Termomodernizacji i Remontów, udzielający premii termomodernizacyjnej w wysokości do 21% kosztów przedsięwzięcia.

 

Program Energia plus to zaś propozycja od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowana do przedsiębiorstw. W jej ramach możemy liczyć m.in. na pomoc w finansowaniu instalacji, zmniejszających negatywny wpływ na środowisko o mocy nie większej niż 50 MW. Dotację możemy otrzymać również prowadząc inne działania, niekoniecznie związane z ciepłownictwem, takie jak np. zakup technologii ułatwiających utylizację odpadów produkcyjnych czy przyczyniających się redukcji ich powstawania. Zainteresowani? Pora na wybór odpowiedniego rozwiązania.


Jak dobrać panele słoneczne do pompy ciepła?

W pierwszej kolejności musimy oszacować, ile energii elektrycznej zużywa nasza pompa. Nowoczesne urządzenia posiadają wbudowane liczniki energii. Wartość ta będzie ściśle zależna od efektywności energetycznej SCOP danej pompy, wskazywanej przez regulator. Chcąc wykonać kompletnie nową instalację, niezbędne okaże się wykonanie obliczeń cieplnych, pozwalających określić potrzeby grzewcze budynku (Qco) i ciepłej wody użytkowej (QCWU). Przykładowo, dla domu niskoenergetycznego WT 2021 wskaźnik Qco przyjmuje wartość  w granicach 30÷45 kWh/m2rok.

Następnie należy oszacować zapotrzebowanie ciepła dla c.w.u:

wzór na zapotrzebowanie ciepła dla c.w.u.

V – dzienna ilość podgrzanej wody [dm3], cw – ciepło właściwe wody, tcwu – temperatura wody podgrzanej, tz – temperatura wody wodociągowej

 

Powyższe obliczenia możemy wstawić do wzoru, określającego zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła:

 

zużycie energii elektrycznej przez pompę  ciepła

 

 QCO – zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych, QCWU – zapotrzebowanie ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, SCOP –efektywność energetyczna pompy

 

Obliczenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę na drodze audytu energetycznego. Pod uwagę należy wziąć także energię potrzebną dla innych potrzeb budynku. Dla typowych warunków 4-osobowej rodziny roczne zużycie energii szacuje się na ok. 2500-3000 kWh. Przy większej ilości sprzętu wartość ta może wzrosnąć powyżej 4000 kWh.

 

Jak dobiera się więc panele? Przyjmuje się, że na każde 1000 kWh/rok zużywanego przez pompę dobiera się panele o mocy rzędu 0,5-0,8 kWp. Dla przykładu, dla pompy o mocy grzewczej 10 kW instalacja fotowoltaiczna powinna mieć około 5-8 kWp, co oznacza zastosowanie 17-27 paneli PV o mocy 300 Wp. Jeśli dysponujemy odpowiednio dużą powierzchnią, to wielkość instalacji powinna zostać zwiększona tak, by pokrywała także inne potrzeby elektryczne, jak w przypadku klasycznej instalacji fotowoltaicznej.

 

Pompa ciepła i fotowoltaika – koszty roczne i oszczędności

Biorąc pod uwagę koszty, związane z pracą pompy ciepła współdziałającej z instalacją fotowoltaiczną, należy wziąć pod uwagę składnik stały opłaty sieciowej, opłatę abonamentową, zależną od okresu rozliczeniowego oraz opłatę przejściową. Ich wysokość zależna jest od stawek dla danej taryfy zakupu energii oraz jej dystrybutora. Przy taryfie G11 i instalacji elektrycznej trójfazowej koszty nie powinny przekraczać 20 zł. W przypadku budynku o zerowym bilansie energetycznym roczny koszt energii wyniesie więc około 250 zł. To wyjątkowo mało w porównaniu do każdego sposobu ogrzewania. Przykładowo, za energię pobieraną przez pompę ciepła bez paneli zapłacilibyśmy 1500-2000 zł. Oszczędności ponoszone w przypadku tytułowego rozwiązania nie ulegają żadnej wątpliwości.

 

Instalacja pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Home7

Chcesz zacząć korzystać z zalet systemu pompy ciepła, współpracującej z panelami słonecznymi, lub uzupełnić istniejącą instalację? Zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści – po przeprowadzeniu darmowego, profesjonalnego audytu – zaproponują Ci najlepsze możliwe rozwiązanie, w stu procentach dopasowane do Twoich potrzeb. Zacznij oszczędzać już dziś!

 

 

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Profesjonalizm - ikona

Profesjonalizm

Współpraca z renomowanymi producentami pomp ciepła
Kompleksowa usługa - ikona

Kompleksowa usługa

Doradztwo, sprzedaż, montaż i serwisowanie pomp ciepła
Indywidualne podejście - ikona

Indywidualne podejście

Dobór pompy do każdego typu budynku
Darmowa wizja lokalna - ikona

Darmowa wizja lokalna

Fachowe doradztwo na każdym etapie współpracy